Eesti Folkloori Instituut
Estonian Folklore Institute


EFI on tegev ajakirjade Mäetagused ja Folklore, Electronic Journal of Folklore toimetamisel ja küljendamisel.
efi@folklore.ee

2021

Sajandi jooksul on muutunud maailm meie ümber, Eestimaale on asunud uusi taimi nii inimese kaasabil kui ka ilmaolude muutumisel. Inimeste teadlikkus taimede kasutamisel on kasvanud, teisalt on paljud taimede meie igapäevaelus tähtsuse kaotanud. Selleks, et selgitada praegust taimetundmist algatame uue kolmeaastase korjanduse teemal Taimed minu elus.2018

25.-27. veebruaril 2018 toimus Nordplusi projekti Sustainable Tools 4 Trainers” (T4T) neljas ja ühtlasi viimane projektikohtumine Klaipedas, millel esitleti sihtrühmale projektitulemusi, mõeldi valminud koolitusmaterjalide edasiste levitamisstrateegiate üle ja tehti plaane uuteks jätkuprojektideks... Loe pikemalt siit2016

Eesti Folkloori Instituut on partner rahvusvahelises T4T projektis Sustainable Tools 4 Trainers on Nordplus Adult programmi projekt, mille raames organisatsioonid Islandilt, Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest arendavad välja täiskasvanukoolituse õppematerjalid jätkusuutliku maaturismi edendamiseks. Projekti kestus on 16 kuud ja Eesti Folkloori Instituudi panus seisneb ekspertnõuannete andmises rahvajuttude ja muu pärimuse kaasamiseks maaturismiettevõtete poolt pakutavasse turismikogemusse. Esimene projektikohtumine toimus 23.-26. augustil 2016. aastal Islandil.


2012

Eesti Folkloori Instituudi, Eesti Kirjandusmuuseumi ja Baltisch-Deutsches Hochschulkontori koostöös valmis artiklikogumik, mis sisaldab Saksa kultuuriruumi mainekate folkloristide ja ajaloolaste uuemaid uurimusi. Raamat Mis on ühist Gilgamešil ja geeniuurimisel? Käsitlusi kultuurist ja usundist ilmus septembri lõpus ja selle väljaandmist toetas projekti Herausgeben eines Sammelbandes mit neueren Aufsätzen von deutschsprachigen Volkskundlern und Historikern auf Estnisch raames Baltisch-Deutsches Hochschulkontor.


2011

Jätkub Kultuurkapitali toetusel Eesti kalendrikirjandusest rahvaluuletekstide digitaliseerimine ja ravimtaimeraamatute skaneerimine.

Abi rahvusvahelise suvekooli ettevalmistustöödes. International Summer School and Symposium for Humour and Laughter: Theory, Research and Applications Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus, 15.-20. augustil 2011. http://humoursummerschool.org/11/index.html

Konverentsi Haldjas 15: Pärimus ja Internet korraldamisel osalemine. Toimumisaeg: 3.-4. veebruar 2011, Jõgeveste, motell Greete


2010

EFI algatusel toimuva meditsiinikonverentside sarja järjekordse konverentsi korraldamine. Medica VII. International colloquium People vs the Natural and the Artificial. Power relations 9.-10. aprillil 2010 Tartus. http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaVII.

Konverents The Ritual Year 6. The Inner and the Outer 4-7 June, 2010, Tallinn, Estonia The Societé Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF) Ritual Year Working Group. Konverentsi korraldasid EKM FO ja MTÜ EFI. http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/ritualyear6.

Algas Kultuurkapitali toetusel Eesti kalendrikirjandusest rahvaluuletekstide digitaliseerimine. Teated digitaliseeritakse alates esmakalendritest kuni aastani 1990.

Keelest meeleni IV. Oskar Looritsa (1900-1961) mälestuskonverents 15.-17. septembril 2010. Pille Kippar 75 Abi veebistamisel ja korraldustöös. http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2010/loorits.

Ravimtaimeraamatute skaneerimine Eesti Kultuurkapitali toetusel

ISE Ethnobiology Workshop. Old treasures in the new Europe: the future of ethnobiology in the East and Far East Padise, Harjumaa, Estonia, October 15-17, 2010 http://www.folklore.ee/~renata/workshop/default.htm.

Austraalia eestlaste elusta ja tegevusest rääkiva portaali Võõraste tähtede all arendamine.


2009

Kogumiku Inimene, tervis ja haigused: Medica koostamine ja toimetamine

Interdistsiplinaarse konverentsi Medica 6 ettevalmistamine ja korraldamine.

Osalemine interdistsiplinaarse rahvusvahelise konverentsi Keelest meeleni 3, pühendatud akadeemik Arvo Krikmanni 70 sünnipäevale, 10-11 septembril 2009 korraldamises
Participation in the orgazing work of the International Academic Interdisciplinary Conference From Language to Mind 3: On the Occasion of the 70th Birthday of Academician Arvo Krikmann September 10-11, 2009.

Osalus Eesti folkloristide 4. talvekonverentsi korraldamisel, 18.-19. märtsil 2009 Kääriku Puhke- ja Spordikeskuses.

Gustav Vilbaste TN kogu käsikirjade skanneerimine - Eesti Kultuurkapitali stipendium


2008

Osalus Tatjana Devjatkina Mordva mütoloogia seeriast Sator nr 8 toimetamisel ja väljaandmisel.

Mihály Hoppáli Etnosemiootika seeriast Sator nr 7 toimetamine ja väljaandmine.

Andmebaasi HERBA täiendamine ja väljundite viimistlemine - Eesti Kultuurkapitali stipendium (jätkub 2009)

Folkloristika osakonna, Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Eesti Folkloori Instituudi rahvusvaheline interdistsiplinaarne meditsiiniantropoloogia konverents Medica V Lood haigustest ja nende ravist 21. oktoobril 2008 Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmel

Folkloristika osakonna, Tartu tähetorni astronoomiaringi ja Eesti Folkloori Instituudi rahvusvaheline interdistsiplinaarne konverents Eesti Taevas II/Estonian Sky 2  Aeg ja ruum/Time and Space 22-23. mail 2008

Folkloristika osakonna seminar Keelest meeleni 2 Tallinnas 20-21. veebruaril 2008.

2007

Ajakirja Mäetagused Medica kolmanda erinumbri toimetamine ja küljendamine Mäetagused 36.

Tööturuameti stipendiumi abil koolitatakse töötuid digiteerijaks.

Raivo Kolka Halliste-murdeline luuleraamat Pili raantse kottal.

Lembit Karu näituse avamine 25. aprillil Annelinna Raamatukogus. Fotod.
Exhibition opening. April 25, Lembit Karu. Photos.

23.-24. märtsil Koke. Interdistsiplinaarne rahvusvaheline meditsiiniantropoloogia konverents “Medica IV. Ethnomedicine and Ethnobotany within Cultural Context and Everyday Life" http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaIV.

23.-24. jaanuar Kiidi. Teise üle-eestilise koolipärimuse kogumisvõistluse koolitus http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/kp

2006

“Eesti rahvameditsiin ravimtaimede andmebaasi HERBA” koostamine ja programmeerimine, toetanud Haridus- ja Teadusministeeriumi Riiklik programm “Keel ja rahvuslik mälu”, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu http://www.folklore.ee/herba.

Vabatahtlike tasuta abi digitaliseeritud muistenditekstide mikrofilmidelt kontrollimisel. Koolide varustamine folkloristika-alaste populaarsete trükiste ja andmekandjatega Folkloristikaalane vabaharidustöö koolidele ja seltsidele.

Küsitlused teemal Apteek ja apteegikultuur.

Rootsieestlaste ja austraaliaeestlaste intervjuude litereerimine. Austraaliaeestilaste pärimuse alase veebinäituse koostamise alustamine.

Karl Kirsi raamatu Kodukandi ajaloost. Süvaoru Eesti asundustalu Petserimaal publitseerimine. Raamatuesitlus 5. septembril kell 16 Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele ja kultuuri uuringute keskuses.

Ajakirja Mäetagused Medica teise erinumbri toimetamine ja küljendamine Mäetagused 34.

Kolmas interdistsiplinaarne meditsiiniantropoloogia konverents “Medica III: oma muutub võõraks”, 10.-11. mail 2006, Eesti Kirjandusmuuseumi saalis.
Interdisciplinary Conference about ethnomedicine III.

Kolmas interdistsiplinaarne seminar “Inimesed ja lemmikloomad” 26.-27. veebruar 2006, Eesti Kirjandusmuuseumi saalis.
Interdisciplinary Conference "Man and Pet" III.

2005

“Rehepapp ehk rahvausundi ja muistendite andmebaas” 2005, toetanud Eesti Kultuurkapital, koostöös Eesti Kirjandusmuuseumiga http://www.folklore.ee/rehepapp/ . Folk Belief Database Rehepapp


Andres Kuperjanovi fotonäitus Lõuna-Korea maastikest. Avamine 30. novembril. Fotod.
Exhibition opening. November 30, Andres Kuperjanov. Photos.

Lembit Karu näituse avamine 19. oktoobril Lõuna-Eesti Keskuses. Fotod.
Exhibition opening. October 19, Lembit Karu. Photos.

Jutu-uurijate 14 kongress 26.- 31. juuli. Fotod.
14th Congress of ISFNR. Juli 26.-31. Pictures.

Interdistsiplinaarne (rahva)meditsiinikonverents "Medica II" 18.-19. mai 2005, Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika Osakonnaga).
Interdisciplinary Conference about ethnomedicine II.

Rein Laiveriku Karula fotonäituse avamine 28. aprillil Lõuna-Eesti keskuses. Fotod.
Exhibition opening. April 28, Rein Laiverik. Pictures.

Karula raamatu esitlus 7. märtsil Lõuna-Eesti keskuses. Fotod.
Book about Karula. Presentation March 7. Pictures.

2004

Interdistsiplinaarne (rahva)meditsiinikonverents "Medica" 10. detsember 2004, Eesti Kirjandusmuuseumi saalis (koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika Osakonnaga).
Interdisciplinary Conference about ethnomedicine.

Teine interdistsiplinaarne seminar "Inimesed ja lemmikloomad" 26.-27. november 2004, Tartu (koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika Osakonnaga).
Interdisciplinary Conference "Man and Pet" II.

“HERBA: eesti rahvameditsiini ravimtaimed” 2004 TÜ Ajalomuuseumis, hiljem rännanud üle Eesti, toetas Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapital, Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgurpp. Koostöös: TÜ ajaloomuuseum, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika osakond, TÜ Farmaatsiainstituut. http://www.folklore.ee/~renata/herba

Interdistsiplinaarne konverents Eesti taevas. Erinevaid vaatenurki 1. märts 2004.
Interdisciplinary Conference "Estonian Sky".

Interdistsiplinaarne seminar "Inimene ja lemmikloomad. Muutused ja traditsioon". 7.-8. mai 2004, Narva. Fotod.
Interdisciplinary Conference "Man and Pet" I. Pictures.