Eesti Folkloori Instituut
Estonian Folklore Institute


Sündmused  
Events  
Väljaanded  
Publications  
efi@efi.ee

Teated

Taimed minu elus
Sajandi jooksul on muutunud maailm meie ümber, Eestimaale on asunud uusi taimi nii inimese kaasabil kui ka ilmaolude muutumisel. Inimeste teadlikkus taimede kasutamisel on kasvanud, teisalt on paljud taimede meie igapäevaelus tähtsuse kaotanud. Selleks, et selgitada praegust taimetundmist algatame 2021 aastal uue kolmeaastase korjanduse teemal Taimed minu elus.


Eesti Folkloori Instituut on partner rahvusvahelises T4T projektis
25.-27. veebruaril 2018 toimus Nordplusi projekti Sustainable Tools 4 Trainers” (T4T) neljas ja ühtlasi viimane projektikohtumine Klaipedas, millel esitleti sihtrühmale projektitulemusi, mõeldi valminud koolitusmaterjalide edasiste levitamisstrateegiate üle ja tehti plaane uuteks jätkuprojektideks... Loe pikemalt siit


Eesti Folkloori Instituut on partner rahvusvahelises T4T projektis Sustainable Tools 4 Trainers on Nordplus Adult programmi projekt, mille raames organisatsioonid Islandilt, Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest arendavad välja täiskasvanukoolituse õppematerjalid jätkusuutliku maaturismi edendamiseks. Projekti kestus on 16 kuud ja Eesti Folkloori Instituudi panus seisneb ekspertnõuannete andmises rahvajuttude ja muu pärimuse kaasamiseks maaturismiettevõtete poolt pakutavasse turismikogemusse. Esimene projektikohtumine toimus 23.-26. augustil 2016. aastal Islandil.


Eesti Folkloori Instituudi, Eesti Kirjandusmuuseumi ja Baltisch-Deutsches Hochschulkontori koostöös valmis artiklikogumik, mis sisaldab Saksa kultuuriruumi mainekate folkloristide ja ajaloolaste uuemaid uurimusi. Raamat Mis on ühist Gilgamešil ja geeniuurimisel? Käsitlusi kultuurist ja usundist ilmus 2012. a. septembri lõpus ja selle väljaandmist toetas projekti 'Herausgeben eines Sammelbandes mit neueren Aufsätzen von deutschsprachigen Volkskundlern und Historikern auf Estnisch' raames Baltisch-Deutsches Hochschulkontor.


Padisel kogunenud etnobiooloogiavõrgustiku seminaril abistati korraldustööga. Kogunenud uurijaskond otsustas ennast nimetada Padise rühmaks. meilgi oli oma osa toreda konverentsi teostumisel. "ISE Ethnobiology Workshop. Old treasures in the new Europe: the future of ethnobiology in the East and Far East" Padisel, 15-17 Oktoobril 2010.


Ootamatult rikkalikku suulise ajaloo, naljandite ja uskumuste materjali koguneb vanema kalendrikirjanduse digiteerimisel. Digiteeringud on kavas avada järgmisel aastal folkloristidele ja huvilistele, mis hõlbustab uurimistööd; naljad pakuvad mõnusat lugemist.


EFI abistas konverentsi "Keelest meeleni IV. Oskar Looritsa (1900-1961) mälestuskonverents 15.-17. septembril 2010. Pille Kippar 75" veebistamisel ja korraldustöös. Mälestuskonverentsile oodatakse külalisi mitmest riigist. Üks keskseid teemasid on seotud Internetiga, teine huumoriga. EFI koostada on arheoastronoomia ja Postsotsialistliku kalendri paneeli postersessioonid.


SIEFi töörühma "Ritual Year" konverentsil "The Ritual Year 6. The Inner and the Outer 4-7 June, 2010", abistas EFi teeside, läbiviimise, trükiste ja näituste ettevalmistamisega. Huvilistel oli võimalik vaadata rahvusraamatukogus Elizabeth Warneri fotonäitust "Venemaa briti silmade läbi" ja M. Kõiva & Andres Kuperjanovi välitööde näitust "Surva".


EFI algatusel toimuva meditsiinikonverentside sarja kogunemisel "Medica VII. International colloquium People vs the Natural and the Artificial. Power relations" osales nimekaid uurijaid Rootsist, Soomest, Venemaalt, Portugalist, Saksamaalt, Inglismaalt, Jaapanist jm. Vestlusringides ja konverentsi lõpus toimunud töötoas vaeti erinevaid metoodikaid, samuti pandi paika edasisi tööplaane. Konverentsiga on lähedalt seotud ka artiklikogumiku "Inimene, tervis ja haigused" koostamine.

Konkurss stipendiumi taotlemiseks

MTÜ Eesti Folkloori Instituut korraldab konkursi Eesti rahvaluuleteadlaste artiklite inglise keelde tõlkimiseks ajakirjale Folklore: EJF. Tõlkija peab omama kogemust teadusteksti tõlkimisega eesti keelest inglise keelde. Täpsustused konkursi ja tööde osas meilitsi efi@efi.ee. Avaldus koos CVga esitada 8. veebruariks 2010.

Kuulutus avaldatud 18. jaanuar 2010     


Konkurss on lõppenud.


Konkurss stipendiumi taotlemiseks

MTÜ Eesti Folkloori Instituut korraldab konkursi terviseteemalise kogumiku "Inimene, tervis ja haigused: Medica" toimetaja-koostaja ja tõlkija stipendiumite jaoks. Koostaja peab suhtlema autoritega ja omama toimetamiskogemust. Tõlkija peab omama kogemust teadustõlkeks soome ja inglise keelest. Täpsustused konkursi ja tööde osas meilitsi efi@efi.ee. Avaldus koos CVga esitada hiljemalt 25. august 2009. Töö esitamistähtaeg kokkuleppel, kuid enne 30. novembrit 2009.


Konkurss toimetaja-tõlkija stipendiumitele terviseteemalise kogumiku "Inimene, tervis ja haigused: Medica" jaoks on lõppenud.

Stipendiumi määrati Birgit Paalile (tõlked inglise keelest); Piret Paalile (tõlked soome keelest, tõlked inglise keelest, vastutav toimetaja).


EFI osales 18.-19. märtsil 2009 Kääriku Puhke- ja Spordikeskuses toimunud Folkloristide 4. talvekonverentsi korraldamisel ja läbiviimisel

Konverentsi koduleht on aadressil: http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2009/ftk


20. veebruaril saabus teade, et Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna ja EFI koostööl ilmuv ajakiri Folklore: Electronic Journal of Folklore on alates 2008. aastast refereeritud ja indekseeritud Thomson Reutersi (endine ISI) andmebaasis Arts & Humanities Citation Index (AHCI). ETIS-e süsteemis tähendab see (alates 2008. a köidetes ilmunud artiklitest) taset 1.1.


Konkurss stipendiumi taotlemiseks

1. detsembril 2008. Eesti Folkloori Instituut kuulutab välja konkursi stipendiumile "Muistendiköite koostamine" Stipendiumi eesmärgiks on leida stipendiaat, kes koostab eelnimestiku ja digiteerib selle alusel maa-alustega seotud usundilisi ja rahvajututekste."

Kandideerija peab tundma arhiivindust, säilikute eripära, omama keskmisest paremaid teadmisi tekstidigiteerimises ja vajalike tekstide juurde kuuluvate ID andmete koostamises.

Esitada tuleb avaldus ja näidata ära oma varasemad kogemused. Avalduse esitamise aeg 18.dets. 2008 Stipendiumi kasutamisaeg vahemikus 2.01.2008 -20.03.2009.


Konkurss on lõppenud.


Konkurss stipendiumi taotlemiseks

10. septembriks 2008 ootame sooviavaldusi Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendiumi konkursile. Stipendium on eraldatud pimedatele rahvaluulelindistuste litereerimiseks.

Kandideerija peab tundma hästi arvutit ja saama hakkama murdetekstide lintidelt kirjutamisega.

Stipendiaat peab tulema Vanemuise 42 ja läbima kohapeal testlitereerimise. Lähemalt tingimuste kohta efi@efi.ee


Konkurss on lõppenud. 20. september 2008 Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendiumi konkursi võitis Marju Raudjärv


Konkurss stipendiumi taotlemiseks

Eesti Folkloori Instituut kuulutab välja konkursi kahele Tööturuameti stipendiumile.

Kandideerija peab tundma arhiivindust, säilikute eripära, omama keskmisest paremaid teadmisi teksti- ja fotodigiteerimises. Kandideerija peab esitama koolituskava jaolema valmis töötuid koolitama arhiivisäilikute digiteerijaks.

Stipendiaat peab esitama CV, koolituskava, kutsetunnistuse.

Kandideerimise tähtaeg 25. 08. 2007, tulemused teatatakse meilitsi 2 nädala jooksul. Praktilised tööoskused olulised, õpetamise litsentsi ei ole vaja.

Stipendiumi kasutamisaeg vahemikus 25.09.2007 -24.01.2008.


Konkurss on lõppenud.


Ilmus Raivo Kolka Halliste-murdeline luuleraamat Pili raantse kottal. Raamatu on toimetanud Elmar Uuk, eessõna Silvia Nagelmaalt.


Konkurss stipendiumi taotlemiseks

Eesti Folkloori Instituut kuulutab välja konkursi, mille ülesandeks on monitoorida, töötada välja ja programmeerida andmete haldussüsteem digitaalsete indekseeritavate teadus- ja kultuuri väljaannete jaoks.

Kandideerimisavaldusi koos CVga oodatakse 1. märtsiks 2007 aadressil efi@folklore.ee

.


Konkurss on lõppenud.


Seoses Eesti Kultuurkapitali finantseeritavate projektide täitmisega kuulutame välja konkursid järgmistele stipendiumitele:
  1. Andmebaas HERBA programmeerimine
  2. Ajakirja "Mäetagused" Medica teise erinumbri toimetamine
  3. Ajakirja "Mäetagused" Medica esimese ja teise erinumbri küljendamine

Kandideerimisavaldusi oodatakse 11. detsembriks 2006 aadressil efi@folklore.ee


Konkurss on lõppenud.


Tere tulemast EFI uuendatud koduküljele!